Zwembad aanleggen: vergunning nodig

Als je de ruimte hebt in je tuin, kan het leuk zijn om een zwembad aan te leggen. In de zomer heb je dan een heerlijke plek met verkoeling in je tuin. Voor het aanleggen van een klein zwembadje heb je in de meeste gevallen geen vergunning nodig. De grens ligt bij 30 vierkante meter en een diepte van 1,5 meter. Dat heb je natuurlijk al vrij snel bereikt als je een redelijk zwembad wilt aanleggen.

Zwembad: Vergunningsvrij of vergunningsplichtig?

Over het algemeen komt het er op neer dat voor het bouwen van grote zwembaden wel een vergunning nodig is, maar voor kleine zwembaden niet. Voor de bouw van een groot zwembad moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, oftewel een bouwvergunning. Er zijn eisen waaraan een zwembad moet voldoen om ‘groot’ genoemd te mogen worden. Daarnaast zijn er locatie-eisen voor het plaatsen van een zwembad zonder vergunning. Hieronder vind je wanneer je een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van een zwembad.

Zwembad groter dan 30 vierkante meter

Duitse bouwvergunning uit 1932

Je hebt een vergunning nodig voor de bouw van je zwembad als dit zwembad groter is dan 30 vierkante meter. Daarnaast mag je zwembad niet hoger dan zijn anderhalve meter. Hierbij is de afdekking in beschouwing genomen. Je hebt ook een vergunning van de gemeente nodig als je het te bouwen zwembad in je voortuin wil plaatsen. Binnen 30 meter van je woning heb je geen vergunning
nodig. Buiten deze 30 meter ruimte heb je echter wel weer een vergunning nodig. Ook heb je een vergunning nodig als je je zwembad wil plaatsen in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Tot slot moet je een vergunning aanvragen als je een zwembad wil bouwen in een oeverzone of in een vijf meter brede strook vanaf een waterloop.

Zwembad vergunning aanvragen

Bekijk nu goed of voor het plaatsen van jouw zwembad wel of niet een vergunning nodig is. Als er wel een vergunning nodig is, dan kun je een aanvraag doen bij je gemeente. Het hangt van de situatie af of de gemeente een dergelijke vergunning wel of niet wil geven.

Wetgeving omtrent het aanleggen van een zwembad

Het klinkt zeker leuk: het hebben van een zwembad in je eigen tuin. Maar hoe zit het nou precies met de wetgeving omtrent het aanleggen van een zwembad? Wanneer kun je wel en wanneer kun je niet een zwembad aanleggen?

Verschillende soorten eisen

In de wetgeving in Nederland is bepaald dat je geen vergunning nodig hebt voor het aanleggen van een zwembad in je tuin als er bepaalde condities gelden. Je zwembad mag bijvoorbeeld niet te groot zijn. Als je toch een groot zwembad wilt laten plaatsen, dan moet je vragen naar een bouwvergunning. Ook maakt het verschil waar je je zwembad precies wilt laten plaatsen. Als je zwembad erg goed zichtbaar is voor anderen, dan kan het bijvoorbeeld zijn dan je een vergunning nodig hebt. Hieronder staat een lijst met punten. Als je bouwplan aan al deze punten voldoet, dan heb je geen bouwvergunning nodig.

Afmetingseisen aanleg zwembad

Je zult dus niet altijd een bouwvergunning nodig hebben voor de bouw van je zwembad. Bouw je bijvoorbeeld een relatief klein zwembad, dan vormt dat geen probleem voor de aanleg. Je zwembad mag tot en met 30 vierkante meter zijn. Ook zijn er hoogte-eisen. Is je zwembad hoger dan 1,5 meter (inclusief de afdekking)? Dan heb je een vergunning nodig. Dit zijn de afmetingseisen voor het aanleggen van een zwembad.

Locatie-eisen aanleg zwembad

Vervolgens de locatie-eisen: plaats je zwembad bij voorkeur in de achtertuin. Voor het plaatsen in de voortuin heb je namelijk een vergunning nodig. Ook mag je zwembad niet te ver van je huis komen te staan. Buiten een straal van 30 meter van je huis heb je een bouwvergunning nodig. Binnen 30 meter zit je wat dat betreft safe. Dan is er nog de eis voor ruimtelijk kwetsbare gebieden, waar je een bouwvergunning voor nodig hebt. En tot slot moet je een vergunning hebben voor het bouwen van een zwembad in een oeverzone of in een vijf meter brede strook vanaf een waterloop.

Vergunning online aanvragen

Online vergunningaanvraag en melding bij omgevingsloket.nl